Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1635/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 02/11/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1635/TTg-QHQT
V/v ký Hiệp định tín dụng cho dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng", sử dụng ODA của Áo

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Các Bộ: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 13606/BTC-TCĐN ngày 10 tháng 10 năm 2007) về việc ký Hiệp định tín dụng cho Dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng" sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Áo, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý dự thảo Hiệp định tín dụng cho Dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng" với nội dung chủ yếu sau:

- Giá trị vốn vay tối đa đến 15 triệu Euro,

- Lãi suất gộp của khoản vay 1,65%/năm, yếu tố ưu đãi đạt 33%,

- Thời hạn vay 17,5 năm, trong đó có 5,5 năm ân hạn,

- Phí quản lý 0,1%,

- Thủ tục rút vốn theo hình thức Tín dụng thư.

2. Dự án được Ngân sách Nhà nước cấp phát theo Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ ban hành Quy chế Quản lý vay và trả nợ nước ngoài.

3. Giao Bộ Tài chính ký với Ngân hàng Áo Raiffeisen Zentralbank (RZB) Hiệp định tín dụng cho dự án nói trên.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN Nguyễn Quốc Huy,
Trần Quốc Toản,
các Vụ TH, NC, VX, Website CP;
- Lưu: VT, Vụ QHQT (3).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1635/TTg-QHQT ngày 02/11/2007 về việc ký Hiệp định tín dụng cho dự án "Đầu tư nâng cấp các trường dạy nghề thuộc Bộ Quốc phòng", sử dụng ODA của Áo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.176.80