Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1630/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư tuyến đường từ quốc lộ 32 đến đường 23 (đê sông Hồng), thành phố Hà Nội theo hình thức BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1630/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1630/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư tuyến đường từ quốc lộ 32 đến đường 23 (đê sông Hồng), thành phố Hà Nội theo hình thức BT.

Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 388/UBND-KH&ĐT ngày 15 tháng 8 năm 2008), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6440/BKH-KCHT&ĐT ngày 08 tháng 9 năm 2008), Bộ Tài chính (văn bản số 10560/BTC-ĐT ngày 09 tháng 9 năm 2008), Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 6686/BGTVT-KHĐT ngày 11 tháng 9 năm 2008), Bộ Xây dựng (văn bản số 1825/BXD-HĐXD ngày 05 tháng 9 năm 2008), Bộ Tài nguyên và Môi trường (văn bản số 3428/BTNMT-KH ngày 08 tháng 9 năm 2008) về việc chủ trương đầu tư tuyến đường từ quốc lộ 32 đến đường 23 (đê sông Hồng), thành phố Hà Nội theo hình thức BT, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư tuyến đường từ quốc lộ 32 đến đường 23 (đê sông Hồng), thành phố Hà Nội theo hình thức Hợp đồng BT và dự án khác để khai thác hoàn vốn trên cơ sở đảm bảo quyền lợi của Nhà nước và của Nhà đầu tư, phù hợp với quy hoạch có liên quan.

2. Ủy  ban nhân dân thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm về năng lực của Nhà đầu tư và chỉ định Nhà đầu tư đàm phán trực tiếp Hợp đồng BT Dự án nêu trên, quyết định các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền, đảm bảo đúng các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý,Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TTĐT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1630/TTg-KTN về việc chủ trương đầu tư tuyến đường từ quốc lộ 32 đến đường 23 (đê sông Hồng), thành phố Hà Nội theo hình thức BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.982
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.186.112