Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1625/TTg-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 31/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1625/TTg-VX
V/v xin chủ trương đầu tư dự án "Đầu tư cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa và biên giới".

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi: Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Xét đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông (công văn số 277/BTTTT-KHTC ngày 05 tháng 09 năm 2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 6767/BKH-KCHT&ĐT ngày 18 tháng 09 năm 2007), Tài chính (công văn số 12737/BTC-ĐT ngày 21 tháng 09 năm 2007), Ban Tuyên giáo Trung ương (công văn số 730-CV/BTGTW ngày 24 tháng 09 năm 2007) và Ủy ban Dân tộc (công văn số 720/UBDT-TT ngày 11 tháng 10 năm 2007) về việc xin phép đầu tư dự án "Đầu tư cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa và biên giới", Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về chủ trương đầu tư dự án "Đầu tư cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa và biên giới" theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại công văn số 277/BTTTT-KHTC ngày 05 tháng 09 năm 2007.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm:

a) Khẩn trương bổ sung dự án nói trên vào Quy hoạch truyền dẫn, phát sóng phát thanh, truyền hình đến năm 2020, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

b) Lựa chọn và chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương liên quan để lập, tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định và chịu trách nhiệm toàn diện về dự án này. Trong đó, cần lưu ý đến việc lựa chọn công nghệ, thiết bị phù hợp, các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh cho các đài phát sóng và cơ chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, viễn thông ở Trung ương, địa phương để tận dung, khai thác và phát huy tối đa cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện có.v.v... bảo đảm cho dự án đạt hiệu quả cao, không để tình trạng đầu tư trùng lắp, gây lãng phí, thất thoát ngân sách nhà nước.

3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban Dân tộc và các cơ quan, địa phương liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện dự án này, bảo đảm đúng tiến độ, đạt mục tiêu của dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Dân tộc;
- VPCP: BTCN, các PCN,  Các Vụ: TH, KTTH, Cn, ĐP, KG, TTTTBC, Website CP;
- Lưu: VT, VX (05), HVB. 33

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1625/TTg-VX ngày 31/10/2007 về việc xin chủ trương đầu tư dự án "Đầu tư cơ sở hạ tầng mạng phát hình ứng dụng công nghệ số DVB-T cho vùng sâu, vùng xa và biên giới" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.220

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.174.97