Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1613/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 26/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 1613/TTg-CN
V/v đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 4996/BGTVT-KHĐT ngày 10 tháng 08 năm 2007) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 6177/BKH-KCHT&ĐT ngày 27 tháng 08 năm 2007), Bộ Tài chính (văn bản số 11891/BTC-ĐT ngày 05 tháng 09 năm 2007), Bộ Xây dựng (văn bản số 2007/BXD-XL ngày 20 tháng 09 năm 2007), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (văn bản số 5349/UBND-KH&ĐT ngày 01 tháng 10 năm 2007) về việc cho phép đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc cho phép Bộ Giao thông vận tải xây dựng giai đoạn  2 đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường vành đai 3, thành phố Hà Nội.

2. Bộ Giao thông vận tải phê duyệt theo thẩm quyền và triển khai các bước tiếp theo của Dự án đúng các quy định hiện hành. Trong đó lưu ý lựa chọn phương án thiết kế đoạn tuyến qua Trung tâm Hội nghị Quốc gia đảm bảo yêu cầu cảnh quan chung của toàn khu vực; đồng thời cần kết hợp với quy hoạch đường sắt đô thị để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống giao thông đô thị thành phố Hà Nội như nội dung góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tại các văn bản nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng;
- Phó TTG Hoàng Trung Hải;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Kho bạc Nhà nước Trung ương;
- Ban QL dự án Thăng Long (Xóm 2,
đường Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, t/p Hà Nội);
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
các Vụ: KTTH, TH, QHQT, ĐP, TTBC, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3). 22

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1613/TTg-CN ngày 26/10/2007 về việc đầu tư xây dựng giai đoạn 2 đoạn Mai Dịch - Bắc hồ Linh Đàm thuộc đường Vành đai 3, thành phố Hà Nội do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.176.39