Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1611/BXD-KHTC về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 99/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1611/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1611/BXD-KHTC
V/v quản lý chi phí ĐTXD công trình theo NĐ 99/CP

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi: Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải Phòng

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 55 CV/TCKT ngày 18/7/2008 của Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải Phòng về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là NĐ 99/CP). Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về việc chuyển đổi hình thức quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình: Đối với các hạng mục, công việc thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Công nhân kỹ thuật- bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng An Dương (nay là Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải Phòng) đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1785/QĐ-BXD ngày 29/12/2006 mà triển khai thực hiện sau ngày NĐ 99/CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực, Bộ Xây dựng cho phép Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải Phòng được chuyển đổi hình thức quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo các quy định của NĐ 99/CP và Nghị định số 03/2008/NĐ-CP ngày 07/01/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 99/CP.

2. Về việc chuyển đổi hình thức hợp đồng trong kế hoạch đấu thầu đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 1155/QĐ-BXD ngày 10/9/2006: Bộ Xây dựng đồng ý chuyển đổi hình thức hợp đồng như đề nghị của Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải Phòng tại văn bản số 55 CV/TCKT ngày 18/7/2008 nói trên.

Trường Trung cấp Kỹ thuật- Nghiệp vụ Hải Phòng có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng, quản lý chặt chẽ nguồn vốn theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, KHTC A(06)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1611/BXD-KHTC về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo Nghị định 99/CP do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.913

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.75.196