Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1608/TCT-CS về việc lập hoá đơn giá trị gia tăng đối với dự án thuỷ điện Xekaman3 phát sinh tại Lào do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1608/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1608/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 1929/CT/TT-HTNNT ngày 31/12/2007 của Cục thuế tỉnh Hà Tây đề nghị hướng dẫn vướng mắc về việc lập hoá đơn GTGT đối với dự án thuỷ điện Xekaman3 phát sinh tại Lào, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1, mục I, phần A Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định về đối tượng chịu thuế GTGT.

Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 11334/BTC-TCT ngày 23/08/2007 trả lời kiến nghị của Cục thuế một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thuế GTGT đối với nhà thầu thực hiện dự án thuỷ điện Xekaman3 tại Lào. Tại điểm 5 Công văn trên đã hướng dẫn: Thuế GTGT đối với hoạt động khai thác, cung ứng hàng hoá, dịch vụ của các doanh nghiệp tại Lào thực hiện theo quy định của pháp luật nước sở tại. Các doanh nghiệp được phép lập hoá đơn để phản ánh phần doanh thu, chi phí khi phát sinh hoạt động cung ứng hàng hoá, dịch vụ tại Lào và thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Theo hướng dẫn trên, trường hợp Xí nghiệp Sông đà 11-2 đang thi công tại công trường thuỷ điện Xêkaman3 (nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào) có bán điện, nước, vật tư và các dịch vụ khác cho các đơn vị (có trụ sở tại Việt Nam) thi công trên công trường Xêkaman3 để tiêu dùng, sản xuất tại công trường thì thuế GTGT đối với hàng hoá, dịch vụ trên thực hiện theo quy định của nước sở tại. Các doanh nghiệp được phép lập hoá đơn để phản ánh phần doanh thu, chi phí khi phát sinh hoạt động cung ứng hàng hoá, dịch vụ tại Lào và thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Tây biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Xí nghiệp Sông đà 11-2;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1608/TCT-CS về việc lập hoá đơn giá trị gia tăng đối với dự án thuỷ điện Xekaman3 phát sinh tại Lào do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.952
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66