Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1607TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 30/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1607TCT/ĐTNN
V/v: Thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 385 CT/TT&HT ngày 16/03/2005 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn về việc thuế nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Đối với hợp đồng ký trước ngày 16/2/2005:

Theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì trường hợp nhà thầu nước ngoài trong năm 2003 – 2004 thực hiện tư vấn, trợ giúp kỹ thuật qua điện thoại hoặc qua máy tính cho Công ty Shell Việt Nam được coi là thực hiện ngoài Việt Nam và không thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Trường hợp tập đoàn Shell mua bản quyền phần mềm vi tính sau đó chia lại chi phí bản quyền cho chi nhánh ở Việt Nam (Công ty Shell Việt Nam), sau đó tập đoàn Shell cung cấp các dịch vụ hướng dẫn, tư vấn, trợ giúp kỹ thuật, bảo hành các phần mềm thông qua điện thoại, hệ thống mạng vi tính, thư điện tử… thì các dịch vụ nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với việc thu nhập bản quyền theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

2/ Đối với các hợp đồng ký hoặc gia hạn kể từ ngày 16/2/2005 trở đi (là ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành):

Theo quy định tại Điểm 2, Mục I, Phần A, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì: Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam thuộc đối tượng áp dụng tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty Shell Việt Nam
- Lưu: VP(HC), ĐTNN (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1607 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.767

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!