Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 160/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Thanh Hà
Ngày ban hành: 26/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 160/BXD-KHTC
V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác giải ngân vốn ĐTXD thuộc kế hoạch năm 2009

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Các Chủ đầu tư dự án sử dụng vốn Ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý

Thời gian vừa qua, Bộ Xây dựng đã có các văn bản đôn đốc các chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý (Chủ đầu tư) tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2009 và chuẩn bị cho kế hoạch 2010 (các văn bản: số 83/BXD-KHTC ngày 28/4/2009, số 121/BXD-KHTC ngày 16/6/2009). Tuy nhiên, qua công tác theo dõi tình hình triển khai thực hiện dự án cũng như số liệu giải ngân vốn đầu tư do Bộ Tài chính cung cấp cho thấy còn một số dự án đầu tư triển khai rất chậm, thậm chí có dự án đến hết 30/6/2009 chưa làm các thủ tục giao dịch với Kho bạc nhà nước.

Để khắc phục tình trạng nói trên nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư theo kế hoạch đã được giao, Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư tập trung triển khai ngay một số việc sau đây:

1. Tổ chức rà soát, đánh giá cụ thể tình hình triển khai dự án do mình quản lý từ đầu năm đến hết 30/7/2009, ước khả năng thực hiện kế hoạch cho các tháng cuối năm; nêu rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục. Trường hợp dự kiến không thể hoàn thành kế hoạch được giao, Chủ đầu tư cần có báo cáo Bộ chậm nhất trước ngày 15/9/2009 để có phương án xử lý.

Một số dự án cụ thể cần được Chủ đầu tư đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức triển khai và giải ngân vốn như sau:

- Dự án ĐTXD hệ thống hạ tầng kỹ thuật Trường Cao đẳng xây dựng số 3 (Chủ đầu tư: Trường Cao đẳng xây dựng số 3): dự án đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu để triển khai thực hiện dự án.

- Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị nâng chuyển (Chủ đầu tư: Tổng công ty cơ khí xây dựng (Coma)): dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển chủ đầu tư tại văn bản số 800/TTg-KTN ngày 27/5/2009, được giao kế hoạch tại văn bản số 134/BXD-KHTC ngày 07/7/2009, đến nay vẫn chưa triển khai và giải ngân được vốn đầu tư.

- Dự án đầu t­ư chiều sâu tăng cường năng lực quản lý thông tin kinh tế xây dựng trên phạm vi cả n­ước (Chủ đầu tư­: Viện Kinh tế xây dựng): dự án phải hoàn thành trong năm 2009 nhưng triển khai rất chậm. Bộ Xây dựng đã có văn bản số 156/BXD-KHTC ngày 24/8/2009 đôn đốc tiến độ triển khai dự án này.

- Dự án đầu t­ư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Bệnh viện xây dựng (mới) (Chủ đầu tư: Bệnh viện Xây dựng): dự án cần tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng trong năm 2009. Dự án đến hết 30/6/2009 chưa giải ngân được vốn theo kế hoạch giao.

- Dự án “ứng dụng thí điểm giải pháp tiết kiệm năng l­ượng vào nhà ở cao tầng tại lô đất CT-9 khu đô thị mới Việt Hưng” (chủ đầu tư: Tổng công ty đầu tư­ phát triển nhà và đô thị (HUD)): dự án đã được giao kế hoạch. Chủ đầu tư cần khẩn trương triển khai thực hiện và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.

2. Báo cáo tình hình giải ngân vốn đầu tư hàng tháng theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại văn bản số 1416/BXD-KHTC ngày 17/7/2008. Số liệu báo cáo giải ngân phải căn cứ vào số liệu của kho bạc nhà nước nơi dự án mở tài khoản. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ rà soát tình hình giải ngân vốn đầu tư đến hết tháng 8/2009 và nửa đầu tháng 9/2009 trên cơ sở số liệu báo cáo của Kho bạc nhà nước để cắt giảm vốn đối với những dự án mà đến hết thời điểm nêu trên vẫn chưa triển khai công tác giải ngân vốn đầu tư. Do đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư ngoài việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cần tập trung chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ thanh toán với Kho bạc nhà nước. Trường hợp để xảy ra mất vốn do nguyên nhân nói trên, Chủ đầu tư dự án hoàn toàn chịu trách nhiệm.

3. Báo cáo của đơn vị theo các nội dung nêu tại mục 1, 2 nói trên, có thể gửi bằng Fax về Vụ Kế hoạch Tài chính theo số (04) 9742 066 (riêng báo cáo giải ngân vốn đầu tư hàng tháng có thể gửi bằng Fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ email: cuongtq01@yahoo.com để tổng hợp).

Bộ Xây dựng yêu cầu các Chủ đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước do Bộ quản lý thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang (để b/c);
- TT Trần Văn Sơn (để b/c);
- Lưu VP, KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
Trần Thanh Hà

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 160/BXD-KHTC về báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng thuộc kế hoạch ngày 26/08/2009 do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.898

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.145.153
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!