Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1591/VPCP-CN về việc chủ trương đầu tư xây dựng cảng Hòn La giai đoạn II và Khu công nghiệp cảng biển Hòn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1591/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 14/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1591/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng cảng Hòn La GĐII và Khu công nghiệp cảng biển Hòn La

Hà Nội, ngày 14 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình (văn bản số 64/UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 775/BKH-KCHT&ĐT ngày 01 tháng 02 năm 2008), Giao thông vận tải (văn bản số 987/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 02 năm 2008), Tài chính (văn bản số 2036/BTC-ĐT ngày 21 tháng 02 năm 2008) và Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (văn bản số 136/TT-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2008) về chủ trương đầu tư xây dựng cảng Hòn La giai đoạn II và Khu công nghiệp cảng biển Hòn La, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình tiếp tục hoàn thành việc thực hiện nguồn vốn Trung ương hỗ trợ xây dựng cảng Hòn La giai đoạn I và Khu công nghiệp cảng Hòn La.

2. Việc xem xét chuyển quyền quản lý phần vốn ngân sách của hai dự án này chỉ được thực hiện sau khi có kết quả đánh giá tài sản đã được đầu tư, theo đúng quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng,
Hoàng Trung Hải;
- Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, ĐP, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b). HH.19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1591/VPCP-CN về việc chủ trương đầu tư xây dựng cảng Hòn La giai đoạn II và Khu công nghiệp cảng biển Hòn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.199
DMCA.com Protection Status

IP: 34.230.84.215