Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 159/TTg-QHQT về viện trợ bổ sung của Bộ Phát triển quốc tế Anh cho dự án “Hỗ trợ Ngành cấp nước và vệ sinh tại Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 159/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 25/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 159/TTg-QHQT
V/v viện trợ bổ sung của DFID (Anh) cho dự án “Hỗ trợ Ngành cấp nước và vệ sinh tại Việt Nam”.

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 152/BKH-KTĐN ngày 08 tháng 01 năm 2010), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý tiếp nhận bổ sung khoản viện trợ không hoàn lại 17 triệu bảng Anh của Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) cho Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.

2. Đồng ý nội dung Văn bản điều chỉnh Hiệp định tài trợ về hỗ trợ Chương trình Ngành cấp nước và vệ sinh tại Việt Nam (giai đoạn 2006 - 2011) đã ký ngày 14/12/2006 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Cơ quan Phát triển quốc tế Úc, Bộ Ngoại giao Đan Mạch, Bộ Hợp tác phát triển Hà Lan và giao Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư ký Văn bản điều chỉnh này với đại diện các nhà tài trợ.

3. Giao Bộ Tài chính chủ trì đàm phán và ký Biên bản Ghi nhớ với Bộ Phát triển quốc tế Anh (DFID) về hỗ trợ ngân sách cho Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2010-2013; chủ trì và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn việc giải ngân khoản viện trợ bổ sung cho Chương trình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các PCN, Vụ: TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 159/TTg-QHQT về viện trợ bổ sung của Bộ Phát triển quốc tế Anh cho dự án “Hỗ trợ Ngành cấp nước và vệ sinh tại Việt Nam" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.071
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.2.109