Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1577/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư nâng cấp quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông (từ km 733 đến km 887) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1577/VPCP-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1577/VPCP-KTN
V/v chủ trương đầu tư nâng cấp quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đăk Nông (từ km 733 đến km 887)

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (tờ trình số 3580/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2009), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 608/BKH-KCHT&ĐT ngày 28 tháng 01 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 750/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 02 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 1612/BTC-ĐT ngày 03 tháng 02 năm 2010) về chủ trương đầu tư nâng cấp quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông (từ km 733 đến km 887), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Bộ Giao thông vận tải sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án nâng cấp quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông (từ km 733 đến km 887) theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 60/TB-VPCP ngày 08 tháng 03 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để bố trí nguồn vốn thực hiện.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1577/VPCP-KTN về chủ trương đầu tư nâng cấp quốc lộ 14 đoạn qua tỉnh Đắk Nông (từ km 733 đến km 887) do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.201
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.233.78