Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1532/VPCP-QHQT về việc Danh mục dự án (bổ sung) vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1532/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 11/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1532/VPCP-QHQT
V/v Danh mục dự án (bổ sung) vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc năm 2008

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại giao, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Xây dựng;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1301/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 02 năm 2008) về Danh mục (bổ sung) dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc năm 2008, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Danh mục (bổ sung) dự án vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc năm 2008 theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thay mặt Chính phủ Việt Nam chính thức đề nghị Chính phủ Hàn Quốc xem xét, tài trợ cho các dự án thuộc Danh mục.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT Nguyễn Sinh Hùng, PTT Phạm Gia Khiêm; PTT Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Văn Trọng Lý, các Vụ: CN, VX, TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2).23

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1532/VPCP-QHQT về việc Danh mục dự án (bổ sung) vận động vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.829
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196