Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1519/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư

Số hiệu: 1519/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1519/TCT-PCCS

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2006 

 

CÔNG VĂN

VỀ VIỆC ĐỊA BÀN ĐƯỢC HƯỞNG ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Kính gửi:

 - Cục thuế tỉnh Đồng Nai
 - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai

 

Trả lời công văn số 372/CT-THDT ngày 13/3/2006 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại Điểm 36 Mục I Danh Mục B Địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định tỉnh Đồng Nai có "Huyện Định Quán, Huyện Xuân Lộc, Huyện Long Khánh" là các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được hưởng ưu đãi đầu tư.

Căn cứ vào quy định trên, nay Huyện Long Khánh đã chuyển thành thị xã Long Khánh theo Nghị định số 97/NĐ-CP ngày 21/8/2003 của Chính phủ thì thị xã Long Khánh vẫn thuộc Danh mục B địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn theo phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP nêu trên.

2. Hiện nay, việc xác định địa bàn ưu đãi đầu tư được thực hiện như sau:

- Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, địa bàn ưu đãi đầu tư thực hiện theo Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Đối với các loại thuế khác: các dự án đầu tư trong nước áp dụng theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh Mục A, B và C ban hành tại phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi); các dự án đầu tư nước ngoài áp dụng theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 quy định chi tiết thi hành Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2000/NĐ-CP .

Thời gian tới, địa bàn ưu đãi đầu tư sẽ được quy định áp dụng thống nhất cho tất cả các trường hợp ưu đãi về thuế khi Luật đầu tư chung có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1519/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.257
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.241.200