Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1517/TTg-QHQT về việc đàm phán, ký Hiệp định vay vốn của OFID cho Dự án Phát triển Thủy lợi Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1517/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1517/TTg-QHQT
V/v đàm phán, ký Hiệp định vay vốn của OFID cho Dự án Phát triển Thủy lợi Hà Tĩnh.

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 86/TTr-BTC ngày 04 tháng 9 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về cơ bản nội dung dự thảo Hiệp định vay vốn của Quỹ OPEC về phát triển quốc tế (OFID) cho Dự án Phát triển Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh (trong đó hạn mức vốn vay của OFID là 10,5 triệu USD, và mua 01 xe ô tô để phục vụ các hoạt động của Ban Quản lý Dự án).

2. Giao Bộ Tài chính đàm phán, thống nhất với phía OFID về nội dung Hiệp định, căn cứ vào Quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan.

3. Ủy quyền cho Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Cộng hòa Áo Nguyễn Bá Thân thay mặt Nhà nước ta ký Hiệp định vay cho Dự án sau khi đã được Bộ Tài chính thống nhất về nội dung với phía OFID.

4. Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh thành lập đoàn sang Áo để phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Áo triển khai việc đàm phán, ký kết Hiệp định vay với phía OFID.

5. Giao Bộ Ngoại giao làm thủ tục ủy quyền cho việc ký trên theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1517/TTg-QHQT về việc đàm phán, ký Hiệp định vay vốn của OFID cho Dự án Phát triển Thủy lợi Hà Tĩnh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.898
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127