Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1509/TTg-KTN về việc các dự án cấp điện các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1509/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 10/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1509/TTg-KTN
V/v các dự án cấp điện các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 6316/BCT-NL ngày 22 tháng 7 năm 2008); ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5919 BKH-KTCN ngày 15 tháng 8 năm 2008); Bộ Tài chính (công văn số 9988/BTC-ĐT ngày 27 tháng 8 năm 2008) về Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương đầu tư Dự án cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer tại các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng như đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn nêu trên.

2. Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp thu ý kiến của các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, chỉ đạo Công ty Điện lực 2 - chủ đầu tư lập dự án đầu tư, trình Bộ Công Thương (hoặc Bộ Công Thương có thể ủy quyền EVN) phê duyệt theo quy định hiện hành.

3. Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai thực hiện Dự án nêu trên theo tiến độ phù hợp với việc cân đối Ngân sách Nhà nước hàng năm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, Các PTTgCP;
- Công ty Điện lực 2, số 72 Hai Bà Trưng, Q1, TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1509/TTg-KTN về việc các dự án cấp điện các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.826
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.75.115