Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 150/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Xã hội 10 năm 2011 đến 2020

Số hiệu: 150/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 150/TTG-KTTH

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Viện khoa học xã hội Việt Nam

 

Để chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Viện Khoa học xã hội Việt Nam xây dựng Đề cương Chiến lược theo một số nội dung chủ yếu sau đây:

1. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2001 – 2010) căn cứ vào kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2001 – 2005), ước thực hiện kế hoạch 5 năm (2006 – 2010), kết quả tổng kết 20 năm đổi mới;

2. Dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế giai đoạn 2011 – 2020; trong đó, chú ý tình hình trong nước và quốc tế có ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam;

3. Đề xuất quan điểm, định hướng, nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 10 năm (2011 – 2020);

4. Đề xuất các giải pháp lớn phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2011 – 2020;

5. Đề xuất kế hoạch cụ thể để xây dựng Chiến lược sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tham khảo ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan), Viện Khoa học xã hội Việt Nam (tham khảo ý kiến của các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học) xây dựng Đề cương riêng của từng cơ quan, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 6 năm 2007. Sau khi Đề cương được phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ sẽ quyết định cơ quan chủ trì xây dựng Chiến lược và kế hoạch tổ chức triển khai cụ thể.
 
 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các Phó TTg;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc CP;
- VPCP: BTCN, các PCN,
  các Vụ, đơn vị thuộc VPCP;
- Lưu: Văn thư, KTTH.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 150/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng chiến lược phát triển kinh tế Xã hội 10 năm 2011 đến 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.434
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.6