Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1495TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1495TCT/ĐTNN
V/v: thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung cấp ngoài lãnh thổ VN

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2005 

Kính gửi : VPĐD Công ty Pama Spol, Sr.O. tại Hà Nội

Trả lời công văn số 55/PAMA ngày 10/5/2005 của Văn phòng đại diện Công ty PAMA spol, sr.o. tại Hà Nội về việc thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) của Nhà thầu nước ngoài thực hiện hợp đồng số 01/LILAMA - Tổ hợp PAMA&FORMTRADE ngày 21/9/2004, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì: trường hợp Công ty PAMA spol, sr.o. (trụ sở Công ty mẹ tại Cộng hòa Séc) là nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng số 01/LILAMA - Tổ hợp PAMA&FORMTRADE ngày 21/9/2004 với Tổng công ty lắp máy Việt Nam để cung cấp dịch vụ báo cáo tư vấn phần công nghệ, kỹ thuật để phục vụ cho việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy chế tạo thiết bị số 2, trong đó tách riêng được phần công việc nhà thầu nước ngoài thực hiện ở Việt Nam và phần công việc thực hiện ngoài Việt Nam thì doanh thu thu được từ phần công việc thực hiện ngoài Việt Nam không thuộc đối tượng chịu thuế theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng đại diện Công ty PAMA spol, sr.o. tại Hà Nội biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Tổng công ty lắp máy VN
- Cục thuế TP Hà Nội
- Lưu: VP(HC), ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1495 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung cấp ngoài lãnh thổ VN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.613

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.117.166
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!