Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 148/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu thực hiện di dời công trình công cộng và xây dựng khu tái định cư các Dự án cải tạo, nâng cấp các quốc lộ: 6,279 và 12 trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 148/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 148/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu các gói thầu thực hiện di dời công trình công cộng và xây dựng khu tái định cư các Dự án cải tạo, nâng cấp các quốc lộ: 6,279 và 12 trên địa bàn tỉnh Điện Biên

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên

 

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (công văn số 1314/UBND-NN ngày 17 tháng 11 năm 2008 và số 1529/UBND-NN ngày 23 tháng 12 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9049/BKH-QLĐT ngày 12 tháng 12 năm 2008 và số 256/BKH-QLĐT ngày 12 tháng 01 năm 2009), Tài chính (công văn số 15305/BTC-ĐT ngày 16 tháng 12 năm 2008) và Giao thông vận tải (công văn số 8981/BGTVT-QLXD ngày 09 tháng 12 năm 2008) về việc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn và xây lắp thực hiện di dời công trình công cộng và xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc chỉ định thầu các gói thầu tư vấn, xây lắp di dời công trình công cộng và các gói thầu xây dựng khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng thuộc các Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6, quốc lộ 279 và quốc lộ 12 trên địa bàn tỉnh Điện Biên nêu tại các công văn nêu trên với điều kiện Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên phải bố trí đủ vốn cho các gói thầu này và hoàn thành theo đúng tiến độ đã nêu tại công văn giải trình của Tỉnh.

2. Việc chỉ định thầu các gói thầu nêu trên thực hiện theo đúng quy định hiện hành. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc để chậm tiến độ đối với các dự án nêu trên.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, cổng TTĐT, Các Vụ:  KTTH, ĐP, TH;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 148/TTg-KTN về việc chỉ định thầu các gói thầu thực hiện di dời công trình công cộng và xây dựng khu tái định cư các Dự án cải tạo, nâng cấp các quốc lộ: 6,279 và 12 trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.130

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124