Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 148/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 148/BXD-HĐXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 20/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 148/BXD-HĐXD
V/v: Hướng dẫn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội

Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội có văn bản số 21/TTr-THĐT ngày 28/9/2009 đề nghị hướng dẫn về việc hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận về nguyên tắc làm chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ tại văn bản số 1493/UB-KT ngày 19/5/2003 và cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng 9379 m2 đất tại số 25, phố Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng để xây dựng công trình tại Quyết định số 6605/QĐ-UB ngày 23/9/2005.

- Theo quy định của Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 và hướng dẫn tại Chương V, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư, nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký đầu tư để được cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án xây dựng công trình Tổ hợp nhà ở, văn phòng và dịch vụ.

- Theo quy định tại Điều 38, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP, UBND thành phố Hà Nội thực hiện việc đăng ký đầu tư và cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án này. Do vậy, để thực hiện phương thức đầu tư theo loại hình hợp tác kinh doanh với doanh nghiệp khác, thì Công ty Thương mại Dịch vụ Thời trang Hà Nội phải báo cáo Tổng Công ty Thương mại Hà Nội xem xét trình UBND thành phố Hà Nội chấp thuận trước khi ký hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Cao Lại Quang (để b/c)
- Lưu: VP, HĐXD.
 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 148/BXD-HĐXD về việc hướng dẫn hợp tác kinh doanh đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.538

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243