Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 147/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/02/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 147/TTg-KTN
V/v đầu tư cầu Rạch Ngỗng 1 và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn do thành phố Cần Thơ quản lý 

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 8343/BKH-KTĐP&LT ngày 14 tháng 11 năm 2008), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 16194/BTC-ĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008) và Giao thông vận tải (công văn số 9609/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2008) về việc đầu tư cầu Rạch Ngỗng 1 và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ quản lý, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép bổ sung cầu Rạch Ngỗng 1 vào dự án tuyến đường Mậu Thân – sân bay Trà Nóc và sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ của dự án này đã được ghi kế hoạch tại Quyết định số 171/2006/QĐ-TTg ngày 24 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với số vốn còn thiếu, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

2. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung đoạn tuyến từ bến xe mới đến cảng Cần Thơ (quốc lộ 91) do thành phố Cần Thơ quản lý vào danh mục dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, cổng TTĐT, Các Vụ:  KTTH, ĐP, TH;
- Lưu VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 147/TTg-KTN ngày 02/02/2009 về việc đầu tư cầu Rạch Ngỗng 1 và nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 đoạn do thành phố Cần Thơ quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.544

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!