Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 146/TTg-KTTH về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Luyện kim phi cốc (100.000 tấn sắt xốp/năm) vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 146/TTg-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 19/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/TTg-KTTH
V/v Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Luyện kim phi cốc (100.000 tấn sắt xốp/năm) vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn tại công văn số 3269/UBND-TH1 ngày 06 tháng 11 năm 2009 và ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 18290/BTC-TCNH ngày 29 tháng 12 năm 2009); Bộ Công Thương (công văn số 11979/BCT-CNNg ngày 28 tháng 11 năm 2009); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9791/BKH-KTCN ngày 23 tháng 12 năm 2009); Ngân hàng Phát triển Việt Nam (công văn số 4498/NHPT-TĐ ngày 12 tháng 12 năm 2009), về cho phép dự án đầu tư Nhà máy sản xuất sắt xốp vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Dự án sản xuất sắt xốp được đầu tư tại tỉnh Bắc Cạn thuộc vùng đặc biệt khó khăn, được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 về quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư: Để tạo điều kiện cho dự án triển khai sớm, đồng ý Dự án đầu tư Nhà máy Luyện kim phi cốc (100.000 tấn sắt xốp/năm) tại tỉnh Bắc Cạn được vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (5).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 146/TTg-KTTH về Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy Luyện kim phi cốc (100.000 tấn sắt xốp/năm) vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37