Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1456/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1456/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 03/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1456/TTg-QHQT

V/v phê duyệt danh mục dự án HTKT "Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung" do ADB tài trợ

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngoại giao, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét tờ trình của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 6106/BKH-KTĐN ngày 22 tháng 8 năm 2008 về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục dự án HTKT chuẩn bị dự án "Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung" trị giá 700.000 USD (trong đó ADB viện trợ không hoàn lại 600.000 USD) với nội dung nêu tại văn bản trên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trên cơ sở ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn chỉnh văn kiện dự án, tiến hành thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án theo quy định.

3. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với ADB để ký văn bản tiếp nhận cho dự án Hỗ trợ kỹ thuật nêu trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1456/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục dự án Hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) "Cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.886
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.73.21