Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1443/TTg-KTN về việc hỗ trợ vốn đầu tư tuyến đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1443/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 1443/TTg-KTN
V/v hỗ trợ vốn đầu tư tuyến đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 3412/UBND-NN ngày 23 tháng 7 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 2376/BNN-ĐĐ ngày 7 tháng 8 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5956/BKH-KTNN ngày 15 tháng 8 năm 2008), Tài chính (công văn số 9457/BTC-ĐT ngày 13 tháng 8 năm 2008; số 7874/BTC-ĐT ngày 7 tháng 7 năm 2008) về việc hỗ trợ vốn đầu tư tu bổ, khôi phục, nâng cấp tuyến đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép tỉnh Thanh Hóa được ứng trước 40 tỷ đồng (bốn mươi tỷ đồng) từ nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch năm 2009 của Chương trình đầu tư, củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển hiện có tại các tỉnh có đê theo Quyết định số 58/2006/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính bố trí vốn từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch năm 2009 cho tỉnh Thanh Hóa để hoàn trả số vốn được ứng trước nêu trên theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa có trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được ứng trước nêu trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành; rà soát lại quy mô đầu tư Dự án củng cố, bảo vệ và nâng cấp đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, bảo đảm chủ động phòng, chống bão lũ và phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, các PCN:
Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng,
Các  Vụ: KTTH, TTĐT, ĐT, TH;
- Lưu: VT, KTN (5), Huệ.24

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1443/TTg-KTN về việc hỗ trợ vốn đầu tư tuyến đê biển, đê cửa sông huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.263

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.29.190