Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1437/CP-CN ngày 01/10/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh gói thầu số 3 Dự án thoát nước và vệ sinh Thành phố Hải Phòng

Số hiệu: 1437/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 01/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1437/CP-CN
V/v điều chỉnh gói thầu số 3 Dự án thoát nước và vệ sinh Thành phố Hải Phòng

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng
 - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính,
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng (công văn số 27/TTr-UB ngày 26 tháng 8 năm 2004), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5667/BKH-TĐ&GSĐT ngày 09 tháng 9 năm 204) về việc điều chỉnh gói thầu số 3 Dự án thoát nước và vệ sinh thành phố Hải Phòng (Dự án 1B), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gói thầu số 3 (HPSANP-C1B) Dự án thoát nước và vệ sinh thành phố Hải Phòng như đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại các công văn nêu trên.

2. Giao Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện việc đấu thầu của Dự án, đồng thời xử lý các tồn tại của gói thầu số 1 (HPSANP-C1C) theo đúng quy định hiện hành./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1437/CP-CN ngày 01/10/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh gói thầu số 3 Dự án thoát nước và vệ sinh Thành phố Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.951
DMCA.com Protection Status