Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1431/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án do Đan Mạch tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1431/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 28/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1431/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục Dự án do Đan Mạch tài trợ.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

   

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5926/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 8 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục Dự án "Nâng cấp trang thiết bị đào tạo cao đẳng, trung cấp kỹ thuật, công nhân lành nghề để phục vụ sự phát triển ở tỉnh Thái Bình", với tổng vốn đầu tư 2,44 triệu Euro, trong đó vốn vay ODA là 2,08 triệu Euro, vay tín dụng hỗn hợp của Chính phủ Đan Mạch. Vốn đối ứng (360.000 Euro) được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh Thái Bình theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Cơ chế tài chính: Ngân sách Trung ương cấp phát lại cho Dự án 95% tổng kinh phí vay ODA và cho Dự án vay lại 5% theo điều kiện vay của Đan Mạch.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, ra quyết định đầu tư Dự án theo quy định hiện hành và chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả sử dụng vốn vay cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- Các PTTg: Phạm Gia Khiêm, Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: TH, KGVX, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1431/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án do Đan Mạch tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.878
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180