Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1429/TTg-KTN cho phép Nhà đầu tư BOT được tổ chức thu phí Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên quốc lộ 20 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1429/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 11/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1429/TTg-KTN
V/v cho phép Nhà đầu tư BOT được tổ chức thu phí Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên quốc lộ 20

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng;
- Công ty cổ phần BOT quốc lộ 20.

 

Xét đề nghị của Công ty cổ phần BOT quốc lộ 20 (công văn số 09/CT BOT ngày 18 tháng 6 năm 2010), ý kiến của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4980/BGTVT-KHĐT ngày 26 tháng 7 năm 2010), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5265/BKH-GS&TĐĐT ngày 29 tháng 7 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 8773/BTC-ĐT ngày 6 tháng 7 năm 2010) về việc cho phép Nhà đầu tư BOT được tổ chức thu phí Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên quốc lộ 20, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Nhà đầu tư BOT được tổ chức thu phí Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên quốc lộ 20 từ tháng 9 năm 2010 như đề nghị của các Bộ tại các công văn nêu trên. Bộ Giao thông vận tải và Nhà đầu tư BOT thống nhất triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo để giải quyết dứt điểm vướng mắc trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho Dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1429/TTg-KTN ngày 11/08/2010 cho phép Nhà đầu tư BOT được tổ chức thu phí Dự án sửa chữa và nâng cấp mở rộng một số đoạn qua thị trấn trên quốc lộ 20 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.297

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.3.192
server251