Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1427/TTg-CN về việc phê duyệt đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long vốn vay Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1427/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 01/10/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1427/TTg-CN
V/v phê duyệt đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long vốn vay Ngân hàng Thế giới

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các công văn số 2039/BGTVT-KHĐT ngày 17 tháng 4 năm 2007, số 3658/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 6 năm 2007 và số 5496/BGTVT-KHĐT ngày 31 tháng 8 năm 2007) và ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (các công văn số 3182/BKH-TĐ&GSĐT ngày 10 tháng 5 năm 2007 và số 4706/BKH-TĐ&GSĐT ngày 04 tháng 7 năm 2007), Bộ Xây dựng (các công văn số 1166/BXD-XL ngày 01 tháng 6 năm 2007 và số 1705/BXD-XL ngày 08 tháng 8 năm 2007) về việc phê duyệt đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long vốn vay Ngân hàng Thế giới (Dự án WB5), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc, đồng ý Bộ Giao thông vận tải thực hiện trình tự thủ tục lập, phê duyệt Dự án WB5 phù hợp với thông lệ của Ngân hàng Thế giới, cụ thể các bước: lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, Thiết kế sơ bộ, Thiết kế kỹ thuật, lập Hồ sơ mời thầu và Thiết kế bản vẽ thi công. Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến của Bộ Xây dựng tại các công văn nêu trên để quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Ban QLDA1;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, QHQT, ĐP, TH, TTBC, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b). 21

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1427/TTg-CN về việc phê duyệt đầu tư Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long vốn vay Ngân hàng Thế giới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


726
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.9.6