Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1426/TTg-CN năm 2019 về phương án xử lý tài sản hình thành từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1426/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 28/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1426/TTg-CN
V/v phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cấp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2019

 

Kính gửi: Các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Công an.

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (Công văn số 6820/BGTVT-KCHT ngày 23 tháng 7 năm 2019) và ý kiến của các Bộ: Quốc phòng (Công văn số 9034/BQP-TC ngày 20 tháng 8 năm 2019), Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 4170/BTNMT-KHTC ngày 23 tháng 8 năm 2019), Công an (Công văn số 2591/BCA-ANKT ngày 05 tháng 9 năm 2019), Tư pháp (Công văn số 3418/BTP-PLDSKT ngày 06 tháng 9 năm 2019) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 7009/BKHĐT-KTĐN ngày 26 tháng 9 năm 2019) về phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đu tư nâng cp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB6), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Giao thông vận tải tổ chức nghiên cứu, tiếp thụ ý kiến của các Bộ tại các văn bản nêu trên; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan chủ động tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện phương án xử lý tài sản hình thành từ các hạng mục đầu tư nâng cp các Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 (Phương án xử lý); trong quá trình thực hiện phải đảm bảo nguyên tắc bảo toàn vốn của Nhà nước theo đúng các quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có trách nhiệm phối hp chặt chẽ và thống nhất với Bộ Giao thông vận tải về Phương án xử lý theo quy định.

2. Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan làm rõ dấu hiệu vi phạm khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty vận tải thủy và xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tư pháp
, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Trợ lý TTg, T
GĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, PL, ĐMDN, TKBT;
- Lưu: VT,CN(2b). Hiền

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ
THỦ TƯỚNG
Trịnh
Đình Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1426/TTg-CN năm 2019 về phương án xử lý tài sản hình thành từ hạng mục đầu tư nâng cấp Cảng thủy nội địa Việt Trì và Ninh Phúc thuộc Dự án WB6 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.227.3.146