Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1420/TTg-QHQT về bổ sung vốn cho Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1420/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 19/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1420/TTg-QHQT
V/v Bổ sung vốn cho Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5585/BKH-KTĐN ngày 27 tháng 7 năm 2009 và công văn số 6043/BKH-KTĐN ngày 12 tháng 8 năm 2009), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc việc tăng tổng mức đầu tư và bổ sung vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) cho Dự án “Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh”.

Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với WB rà soát, tính toán kỹ các hạng mục để xác định cụ thể mức tăng vốn vay từ nguồn IDA cho Dự án, không vượt quá 90 triệu USD.

2. Phê duyệt danh mục Dự án nghiên cứu khả thi do WB tài trợ trị giá 10 triệu USD để chuẩn bị cho dự án đầu tư Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh làm việc với WB và các nhà tài trợ tiềm năng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư trên.

3. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục với WB để tiếp nhận nguồn vốn bổ sung và khoản vay cho Dự án nghiên cứu khả thi nêu trên.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cần rút kinh nghiệm về việc thực hiện chậm Dự án “Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh” trong thời gian qua; chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện Dự án sau khi được điều chỉnh, bảo đảm Dự án hoàn thành đúng thời hạn, đạt mục tiêu đề ra./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Chính phủ, các PTTg (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1420/TTg-QHQT ngày 19/08/2009 về bổ sung vốn cho Dự án Vệ sinh môi trường thành phố Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.171

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.218.88
server250