Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1408/CP-CN ngày 29/09/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu trung tâm Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

Số hiệu: 1408/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 29/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1408/CP-CN
V/v Điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Chí Linh, TP Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:

 - Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.
 - Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 54/TTr- BXD ngày 12 tháng 7 năm 2004), ý kiến của: Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (công văn số 4385/UB-VP ngày 10 tháng 8 năm 2004); Bộ Tài chính (công văn số 8922/TC-ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2004), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 5419 BKH/TĐ&GSĐT ngày 30 tháng 8 năm 2004) về việc điều chỉnh Dự án đầu tư Khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận về nguyên tắc việc điều chỉnh Dự án đầu tư khu Trung tâm Chí Linh, thành phố Vũng Tàu.

2. Giao Bộ Xây dựng:

- Chỉ đạo Chủ đầu tư thực hiện báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư dự án theo quy định hiện hành.

- Tổ chức thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các Bộ tại các công văn nêu trên.

- Phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra, đánh giá, đảm bảo việc thực hiện theo đúng dự án được duyệt.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư của Dự án./.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1408/CP-CN ngày 29/09/2004 của Chính phủ về việc điều chỉnh dự án đầu tư Khu trung tâm Chí Linh, Thành phố Vũng Tàu tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.104

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.95.131.208