Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1401/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc xác định đối tượng nộp thuế và cách tính thuế nhà thầu theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính

Số hiệu: 1401/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1401/TCT-ĐTNN
V/v: Xác định đối tượng nộp thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:

- Công ty du lịch Lâm Đồng
Địa chỉ: Số 10, Phố Quang Trung, Đà Lạt, Lâm Đồng
- Cục thuế tỉnh Lâm Đồng

 

Trả lời văn bản số 30/CV-DLLĐ ngày 22/03/2006 của Công ty Du lịch Lâm Đồng hỏi về việc xác định đối tượng nộp thuế và cách tính thuế nhà thầu theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần A, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính thì: “…việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, đào tạo, các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thuộc đối tượng nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư này”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty Du lịch Lâm Đồng ký hợp đồng mua hệ thống máng trượt của Công ty nước ngoài, trong hợp đồng có quy định việc Công ty nước ngoài cung cấp các dịch vụ lắp đặt/giám sát lắp đặt, bảo hành tại Việt Nam thì toàn bộ giá trị hợp đồng mua hệ thống máng trượt (cụ thể đối với trường hợp của Công ty là toàn bộ giá trị hợp đồng nêu tại Điểm 1, của Hợp đồng Kinh tế số 01/HĐKT-DLLĐ ngày 10/01/2006) thuộc đối tượng nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, theo giải trình của Công ty và hồ sơ gửi kèm thì thiết lập nhập khẩu về Việt Nam theo hợp đồng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được, và giá trị vận chuyển toàn bộ vật liệu bằng đường biển theo Incoterms 2000, giá CIF tại Hồ Chí Minh, nên Tổng cục Thuế có ý kiến cụ thể về các Khoản và mức thuế nhà thầu phải nộp như sau:

1. Xác định các giá trị trong hợp đồng:

- Giá trị thiết bị: bao gồm Khoản giá trị thiết bị theo hợp đồng là 611.136,26 EUR+giá trị vận chuyển: 15.480 EUR (vì đây chính là chi phí cấu thành nên giá trị thiết bị) = 611.616 EUR (làm tròn số).

- Giá trị dịch vụ: 48.280 EUR

2. Xác định nghĩa vụ thuế phải nộp của Công ty:

- Thuế GTGT:

+ Đối với giá trị thiết bị: Do thiết bị thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nên không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

+ Đối với giá trị dịch vụ: 48.280 * 50% * 10% = 2.414 EUR

- Thuế TNDN:

+ Đối với giá trị thiết bị: 611.616 * 1% = 6.116,16 EUR

+ Đối với giá trị dịch vụ: 48.280 * 5% = 2.414 EUR

Tổng số thuế phải nộp là 10.944,16 EUR.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Du lịch Lâm Đồng, Cục thuế tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1401/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc xác định đối tượng nộp thuế và cách tính thuế nhà thầu theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.331

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209