Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1370/TTg-KTN về việc triển khai các hạng mục hạ tầng cơ sở Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn do phía Việt Nam thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1370/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 21/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1370/TTg-KTN
V/v triển khai các hạng mục hạ tầng cơ sở Dự án LHD Nghi Sơn do phía Việt Nam thực hiện

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2008.

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

 

Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (công văn số 3211/DKVN-HĐQT ngày 8 tháng  5 năm 2008 và công văn số 4975/DKVN-ĐTPT ngày 11 tháng 7 năm 2008), Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (công văn số 3274/UBND-TH ngày 15 tháng 7 năm 2008) và ý kiến thẩm tra của Bộ Công Thương (công văn số 6673/BCT-NL ngày 01 tháng 8 năm 2008) về việc triển khai thực hiện các hạng mục hạ tầng cơ sở Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư các hạng mục công trình: rà phá bom mìn; san lấp mặt bằng cơ bản; nạo vét ban đầu các cảng xuất sản phẩm, nhập dầu thô và luồng tàu ra vào cảng trong phạm vi Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu của Công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyết định và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện đầu tư các hạng mục này.

2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư các hạng mục: đền bù, di dân, giải phóng mặt bằng; đường giao thông trong Khu kinh tế Nghi Sơn và Dự án đầu tư hạ tầng các khu tái định cư phục vụ trực tiếp cho Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn theo quy định hiện hành.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm quyết định và tổ chức thực hiện đầu tư các hạng mục này.

3. Các hạng mục trên được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Các chủ đầu tư lập kế hoạch vốn và đăng ký vốn với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cân đối vốn theo quy định. Trước mắt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ động cân đối vốn để thực hiện các hạng mục nêu trên từ khoản thu được Nhà nước đầu tư trở lại quy định tại Nghị định số 142/2007/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ, Chính phủ sẽ xem xét hoàn lại trên cơ sở tình hình triển khai thực tế.

4. Do yêu cầu tiến độ đã cam kết với chủ đầu tư Dự án Liên hiệp lọc hóa dầu Nghi Sơn, các chủ đầu tư được phép chỉ định nhà thầu có đủ năng lực về kỹ thuật, quản lý và tài chính thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

5. Đối với các hạng mục khác phục vụ chung cho Khu Kinh tế Nghi Sơn, giao các doanh nghiệp tham gia đầu tư để kinh doanh, cụ thể là:

- Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo việc đầu tư bảo đảm cấp điện đến hàng rào nhà máy để phục vụ giai đoạn xây dựng và sử dụng trong trường hợp sự cố khi vận hành, hoàn thành trước tháng 4 năm 2009;

- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chỉ đạo việc đầu tư, bảo đảm việc cung cấp thông tin liên lạc, hoàn thành trước tháng 12 năm 2009;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp cung cấp nước sạch đến hàng rào nhà máy phục vụ Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, hoàn thành trước tháng 4 năm 2010;

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khẩn trương, phối hợp với các bên có liên quan thực hiện, bảo đảm chất lượng và tiến độ các hạng mục phù hợp yêu cầu của Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: TC, XD, KH&ĐT;
- Ban chỉ đạo NN các công trình TĐ về Dầu khí;
- Ban QL Khu Kinh tế Nghi Sơn;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: TH, KTTH, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT. (24b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1370/TTg-KTN về việc triển khai các hạng mục hạ tầng cơ sở Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn do phía Việt Nam thực hiện do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.662

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.24.23