Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1364TCT/ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 10/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1364TCT/ĐTNN
v/v: chính sách thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 910/CT-DN3 ngày 28/3/2005 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế đối với nhà thầu nước ngoài qui định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003, Thông tư số 84/2004/TT-BTC ngày 18/8/2004 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính thì:

1. Về thuế GTGT:

Trường hợp Xí nghiêp khoan dầu khí cung ứng nhân lực làm dịch vụ khoan trên các giàn khoan thuộc vùng lãnh hải của Việt Nam, các vùng ở ngoài gắn liền với lãnh hải Việt Nam mà theo luật pháp Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam có chủ quyền đối với thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên thì dịch vụ này không được xác định là dịch vụ xuất khẩu và phải chịu thuế GTGT với thuế suất là 10%.

2. Về thuế đối với nhà thầu nước ngoài:

- Đối với hoạt động cho thuê tàu biển: Trường hợp bên cho thuê phải trả các chi phí như chi phí người Điều khiển, bảo hiểm, bảo dưỡng, chứng nhận đăng kiểm thì doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động cho thuê tàu biển được xác định là 20% trên tiền cho thuê.

Nếu bên cho thuê chỉ trả một phần trong các chi phí nêu trên thì doanh thu tính thuế được xác định là 50% trên tiền cho thuê.

- Đối với thu nhập bản quyền: Thu nhập bản quyền thuộc đối tượng chịu thuế TNDN với thuế suất là 10% và không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

- Về gia hạn hợp đồng:

Đối với các Hợp đồng nhà thầu hết hạn trước ngày 16/2/2005 (ngày Thông tư số 05/2005/TT-BTC có hiệu lực thi hành) và các bên ký kết hợp đồng thỏa thuận gia hạn hợp đồng thì thực hiện kê khai nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 95/1999/TT-BTC ngày 6/8/1999.

Đối với các Hợp đồng nhà thầu hết hạn sau ngày 16/2/2005 và các bên thỏa thuận gia hạn hợp đồng (kể cả trường hợp việc gia hạn thực hiện trước ngày 16/2/2005) thì thực hiện kê khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC kể từ ngày hết hạn hợp đồng.

- Về chỉ tiêu để kê khai tiền thù lao bên Việt Nam được hưởng tại mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 05/2005/TT-BTC, Tổng cục Thuế sẽ nghiên cứu để hoàn thiện các mẫu tờ khai.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC), ĐTNN(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1364 TCT/ĐTNN của Tổng cục Thuế về chính sách thuế GTGT và thuế đối với nhà thầu nước ngoài qui định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.720

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!