Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1362/VPCP-KTTH về việc vốn đối ứng Dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1362/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1362/VPCP-KTTH
V/v vốn đối ứng Dự án XD cầu giao thông nông thôn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu và Lào Cai.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 595/BGTVT-KHĐT ngày 25 tháng 01 năm 2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 969/BKH-KTĐN ngày 15 tháng 02 năm 2008 về việc vốn đối ứng cho Dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc ngân sách trung ương bố trí vốn đối ứng cho các tỉnh Bắc Cạn, Cao Bằng, Sơn La, Tuyên Quang, Hà Giang, Yên Bái, Lai Châu và Lào Cai thực hiện Dự án xây dựng cầu giao nông thôn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại; đồng thời, giao Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư phần vốn viện trợ của Dự án, bảo đảm tiến độ thực hiện Dự án như đã cam kết với Chính phủ Nhật Bản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: QHQT, ĐP;
- Lưu: VT, KTTH (3b). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1362/VPCP-KTTH về việc vốn đối ứng Dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn do Chính phủ Nhật Bản viện trợ không hoàn lại do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.766
DMCA.com Protection Status

IP: 184.73.14.222