Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 13393/BTC-ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Công Nghiệp
Ngày ban hành: 24/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13393/BTC-ĐT
V/v: Quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn
thành để giải quyết dứt điểm nợ đọng vốn đầu tư XDCB
.
 

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2005 

 

Kính gửi

 - Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các tổng công ty 90, 91
 

 

Công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng, dự án hoàn thành được phê duyệt quyết toán ngày càng tăng; qua thẩm tra và phê duyệt quyết toán đã cắt giảm nhiều khoản chi phí đề nghị quyết toán không đúng chế độ, góp phần chống thất thoát, lãng phí vốn đầu tư. Tuy nhiên, ở một số Bộ, ngành, địa phương vẫn còn tồn tại tình trạng đọng nhiều dự án đã hoàn thành nhưng chưa phê duyệt quyết toán theo đúng quy định. Thực hiện Chỉ thị số 21/2005/TC-TTg ngày 15/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác đầu tư XDCB sử dụng vốn nhà nước và chống lãng phí, thất thoát trong đầu tư xây dựng; để xử lý những tồn tại, vướng mắc trong công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1- Chỉ đạo, hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện rà soát, báo cáo tình hình quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành giai đoạn 2001-2005, (nội dung báo cáo theo Biểu mẫu số 01 kèm theo) và phân loại các dự án còn tồn tại để xử lý, cụ thể như sau:

- Dự án đã hoàn thành, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, dự án dở dang, không được đầu tư tiếp cần có biện pháp và hướng dẫn chủ đầu tư lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư đúng quy định;

- Dự án chủ đầu tư đã lập báo cáo quyết toán vốn đầu tư, nhưng chưa được phê duyệt quyết toán, cần xác định rõ nguyên nhân để có biện pháp giải quyết dứt điểm;

- Đối với các dự án đã được phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, có khó khăn, vướng mắc về nguồn vốn chưa giải quyết xong công nợ, cần báo cáo cấp có thẩm quyền để có phương án xử lý dứt điểm và tất toán tài khoản theo quy định.

Khuyến khích việc thuê tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành; kết quả kiểm toán là cơ sở để phê duyệt quyết toán vốn đầu tư.

2- Để đẩy nhanh tiến độ thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện phân cấp phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình như sau:

- Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án quan trọng Quốc gia.

- Bộ trưởng; Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của các đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty 90, 91 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư các dự án nhóm A, B, C thuộc phạm vi quản lý, kể cả các dự án nhóm A trước đây do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư chưa phê duyệt quyết toán.

3- Đề nghị các Bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo các điểm trên và tổng hợp báo cáo về Bộ Tài chính, theo Biểu mẫu số 2 kèm theo. Thời gian báo cáo: trước ngày 30/11/2005, để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để phối hợp);
- Bộ Xây dựng (để phối hợp);
- Lưu: VT, Vụ ĐT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Công Nghiệp 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13393/BTC-ĐT ngày 24/10/2005 của Bộ Tài chính về việc quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành để giải quyết dứt điểm nợ đọng vốn đầu tư XDCB

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.883

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!