Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1332TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1332TCT/PCCS
V/v: miễn giảm thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

Chi cục thuế Yên Sơn
(Cục thuế tỉnh Tuyên Quang)

Trả lời công văn số 65/CCT ngày 23/2/2005 của Chi cục thuế Yên Sơn hỏi về một số vấn đề về miễn giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại Điểm 7, Tiết 1.4 Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 1/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Cơ sở kinh doanh đang trong thời gian được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp mà có sự thay đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, sáp nhập thêm cơ sở kinh doanh khác vào theo quy định của pháp luật thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại, nếu vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hợp Hợp tác xã được chia tách thành Hợp tác xã sản xuất khai thác đá vật liệu xây dựng Quyết Thắng và Hợp tác xã sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng Đồng Nhất nếu Hợp tác xã Đồng Nhất vẫn đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại.

2) Tại Điều 21 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 có quy định: “Nhà đầu tư có dự án thành lập cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện quy định tại điều 15, điều 16 Nghị định này được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, kể từ khi có thu nhập chịu thuế”.

Căn cứ theo quy định nêu trên việc xét ưu đãi miễn giảm theo Điều 16 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP (nay là Điều 34 Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003) là căn cứ vào dự án thành lập Công ty ở địa bàn thuộc Danh mục B và danh mục C, không căn cứ vào địa bàn hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy Công ty TNHH Sơn Hà có trụ sở tại xã An Tường – Yên Sơn – Tuyên Quang (thuộc địa bàn B) nhưng Công ty có thi công công trình tại thị xã Sơn Tây – Hà Tây thì vẫn được ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp.

3) Tại Điểm 1.4 Mục III Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 06 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn B và cơ sở kinh doanh di chuyển đến địa bàn B”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, cơ sở kinh doanh mới thành lập thuộc địa bàn B nếu không đáp ứng về điều kiện lao động thì vẫn được miễn thuế 02 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 06 năm tiếp theo.

Tổng cục Thuế trả lời để Chi cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục thuế tỉnh Tuyên Quang
- Lưu VP(HC); PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1332 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về miễn giảm thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.751

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!