Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1325/TCT-CS về ngành nghề được ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1325/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 03/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/TCT-CS
V/v ngành nghề được ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 4963/CT-TTHT ngày 23/11/2007 của Cục thuế tỉnh Bình Định về ngành nghề được ưu đãi đầu tư, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7 Mục I Phần A "Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư" Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định: "cung cấp các dịch vụ phần mềm" thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

Công văn số 482/BKH-PC ngày 21/01/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công văn số 698/BTTTT-CNTT ngày 10/3/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông (photo kèm theo) đã hướng dẫn: ngành nghề “làm đại lý cung cấp dịch vụ tên miền, hosting" không thuộc danh mục các dịch vụ phần mềm theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghệ thông tin, do đó không được xác định là hoạt động "cung cấp các dịch vụ phần mềm". Vì vậy ngành nghề "làm đại lý cung cấp dịch vụ tên miền, hosting" không thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo quy định tại điểm 7 Mục I Phần A "Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư" Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1325/TCT-CS ngày 03/04/2008 về ngành nghề được ưu đãi đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.554

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.165.57.161