Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1323TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 06/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1323TCT/PCCS
V/v: ưu đãi theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 500 CT/THDT ngày 28/3/2005 của Cục thuế tỉnh Bình Định về chế độ ưu đãi đầu tư đối với Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Bình Định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Mục II, Danh Mục A (Ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước) quy định danh mục ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, trong đó có nêu:

- Xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, hiện đại hóa: cầu, đường bộ, sân bay, bến xe; mở thêm các tuyến đường sắt.

- Xây dựng nhà máy sản xuất nước, xây dựng hệ thống cấp nước, thoát nước; xây dựng công trình bảo vệ môi trường, xử lý chất thải” và tại Mục II, Danh Mục A (Ban hành kèm theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/3/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 cũng quy định danh mục ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư, trong đó cũng đã nêu:

“2- Đầu tư xây dựng Nhà máy nước, hệ thống cấp nước phục vụ sinh hoạt, phục vụ công nghiệp; đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước

3- Đầu tư xây dựng mới, hiện đại hóa: cầu, đường bộ, sân bay, bến cảng, nhà ga, bến xe, nơi đổ xe; mở thêm các tuyến đường sắt”

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên thì hoạt động đầu tư xây dựng các công trình cấp thoát nước; đầu tư xây dựng các công trình cầu, đừơng bộ thuộc danh mục ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước. Còn đối với hoạt động thi công xây dựng các công trình cấp, thoát nước; thi công xây dựng các công trình cầu, đường do Nhà nước làm chủ đầu tư như trong công văn của Cục thuế nêu không thuộc danh mục ngành, nghề thuộc các lĩnh vực được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu: VP(HC); PCCS (2b).

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1323 TCT/PCCS của Tổng cục Thuế về chế độ ưu đãi đầu tư đối với Công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.408

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.94.18
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!