Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1322/TTg-KTN về đầu tư nâng cấp mở rộng đường 25B tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1322/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 27/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1322/TTg-KTN
V/v đầu tư nâng cấp mở rộng đường 25B tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giao thông vận tải.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (công văn số 4440/UBND-CNN ngày 08 tháng 6 năm 2010), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4436/BKH-GS&TĐĐT ngày 01 tháng 7 năm 2010), Bộ Tài chính (công văn số 8719/BTC-ĐT ngày 06 tháng 7 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 4213/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 6 năm 2010) về việc đầu tư nâng cấp mở rộng đường 25B tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Việc quyết định hình thức đầu tư và lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện dự án nâng cấp mở rộng đường 25B tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

2. Về nguồn vốn: trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ động bố trí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp để thực hiện; việc sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011-2015 để hỗ trợ cho Tỉnh sẽ được xem xét sau khi có chủ trương cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT,
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (19b)

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1322/TTg-KTN về đầu tư nâng cấp mở rộng đường 25B tại huyện Nhơn Trạch tỉnh Đồng Nai do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.020

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17