Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1311/CP-CN ngày 10/09/2004 của Chính phủ về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa,Vũng tàu

Số hiệu: 1311/CP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 10/09/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1311/CP-CN
V/v triển khai Dự án đầu tư xây dựng Khu Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2004

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư,
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Công văn số 3655/UB/VP ngày 06 tháng 7 năm 2004; số 206/UB.VP ngày 10 tháng 3 năm 2004), ý kiến của: Bộ Xây dựng (Công văn số 1273/BXD-KSTK ngày 19 tháng 8 năm 2004), Bộ Tài chính (công văn số 8921/TC-ĐT ngày 11 tháng 8 năm 2004), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 5359 BKH/TĐ& GSĐT ngày 26 tháng 8 năm 2004) về việc triển khai đầu tư, xây dựng Dự án Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại thị xã Bà Rịa, Thủ tướng chính phủ có ý kiến như sau:

1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ thẩm quyền và trách nhiệm được giao, thực hiện chỉ định tổ chức tư vấn nước ngoài lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và Thiết kế kỹ thuật Dự án Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước khi quyết định, Uỷ ban nhân dân tỉnh cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, chỉ đạo làm rõ kinh nghiệm và năng lực về mặt kỹ thuật, tài chính của nhà thầu.

2. Giao Bộ Xây dựng khẩn trương có hướng dẫn về chi phí tư vấn đối với công trình do tư vấn nước ngoài thiết kế để Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu làm căn cứ thực hiện, triển khai Dự án đảm bảo hiệu quả đầu tư.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1311/CP-CN ngày 10/09/2004 của Chính phủ về việc triển khai dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh Bà Rịa,Vũng tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.952

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124