Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1306/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc giải thích nội dung Thông tư hướng dẫn lập và quản lý giá khảo sát xây dựng số 22/BXD-VKT ngày 17/7/1995 của Bộ Xây dựng

Số hiệu: 1306/BXD-VKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Ngô Xuân Lộc
Ngày ban hành: 03/10/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1306/BXD-VKT

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ XÂY DỰNG SỐ 1306/BXD-VKT NGÀY 3 THÁNG 10 NĂM 1996 VỀ VIỆC "GIẢI THÍCH NỘI DUNG THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN LẬP VÀ QUẢN LÝ GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG SỐ 22/BXD-VKT NGÀY17/7/1995 CỦA BỘ XÂY DỰNG"

Kính gửi:

- Các Bộ, cơquan ngang Bộ và cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Uỷ ban Nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thông tư số 22/BXD-VKT ngày 17/7/1995 của Bộ Xây dựng hướngdẫn lập và quản lý giá khảo sát xây dựng, tại mục III, I có ghi: "Căn cứvào phương pháp hướng dẫn lập đơn giá và dự toán công tác khảo sát theo hướngdẫn của Thông tư, phương án khảo sát được duyệt, các chủ đầu tư phải lập dựtoán công tác khảo sát cần thực hiện (hoặc thuê công ty tư vấn lập) và trìnhcấp có quyết định đầu tư phê duyệt dự toán theo đúng quy định hiện hành";Nay giải thích bổ sung điểm này như sau: Riêng dự toán công tác khảo sát xâydựng thuộc các dự án đầu tư nhóm A do thủ trưởng Bộ quản lý ngành hoặc Chủ tịchUBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc thủ trưởng cơ quan có thẩm quyềnphê duyệt.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1306/BXD-VKT của Bộ Xây dựng về việc giải thích nội dung Thông tư hướng dẫn lập và quản lý giá khảo sát xây dựng số 22/BXD-VKT ngày 17/7/1995 của Bộ Xây dựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.750
DMCA.com Protection Status