Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1303/TTg-QHQT về việc dự án Phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh At-ta-pư (Lào) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1303/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 11/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1303/TTg-QHQT
V/v Dự án Phát triển KTXH tại tỉnh At-ta-pư (Lào)

Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Quốc Phòng;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5068/BKH-TĐ&GSĐT ngày 14 tháng 7 năm 2008 về việc triển khai Dự án Phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh At-ta-pư (Lào) của Công ty Hợp tác kinh tế 385, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài cho Dự án Phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh At-ta-pư (Lào) của Công ty Hợp tác kinh tế 385 thuộc Tổng công ty 15, Bộ Quốc phòng.

2. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Công ty Hợp tác kinh tế 385 triển khai thực hiện và theo dõi kiểm tra để đảm bảo Dự án đầu tư có hiệu quả.

3. Giao Ngân hàng Phát triển Việt Nam làm thủ tục cho Công ty Hợp tác kinh tế 385 vay vốn theo quy định hiện hành để thực hiện Dự án./. 

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng và các PTTg Chính phủ;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Kiều Đình Thụ, Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTN, KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3)./.26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1303/TTg-QHQT về việc dự án Phát triển kinh tế, xã hội tại tỉnh At-ta-pư (Lào) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.859

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.215.182.81