Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 13/BXD-VLXD về việc quy hoạch khai thác quặng Caolin tại Phương Viên, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 13/BXD-VLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Quang Cung
Ngày ban hành: 07/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 13/BXD-VLXD
V/v: Quy hoạch khai thác quặng Caolin tại Phương Viên, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 39/ĐĐN ngày 22/02/2008 của Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương về việc quy hoạch và cấp giấy phép khai thác quặng Caolin tại Phương Viên, xã Phương Viên, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Khu vực mỏ Caolin Phương Viên đã được Bộ Công nghiệp bàn giao cho UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức quản lý và cấp phép khai thác tận thu tại Quyết định số 3670/QĐ-ĐCKS ngày 29/12/2000. Sau đó, UBND tỉnh Phú Thọ đã cấp phép khai thác tận thu cho Công ty Cổ phần nguyên liệu Gốm sứ Đông Dương(nay đổi tên là Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương) theo Quyết định số 2349/QĐ-UB ngày 31/8/2005. Đến ngày 01/9/2007 thì giấy phép khai thác trên hết hạn, nay Công ty có đơn và hồ sơ đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ cấp gia hạn giấy phép khai thác để tiếp tục sản xuất kinh doanh và thu hồi vốn đầu tư.

Từ các căn cứ nêu trên, thực hiện điểm 5 công văn số 570/TTg-CN ngày 11/4/2006 của Thủ tướng Chính phủ cho phép "UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét cấp giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản đối với khu vực khai thác tận thu đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoặc Bộ Công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường bàn giao trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản có hiệu lực" (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2005), nên việc cấp phép gia hạn mỏ Caolin Phương Viên cho Công ty Cổ phần Khoáng sản Đông Dương thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND tỉnh Phú Thọ.

Mặt khác, trữ lượng Caolin của mỏ còn lại nhỏ và trước đây Bộ Công nghiệp đã bàn giao cho tỉnh để khai thác tận thu, nên trong dự thảo quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm VLXD chung của cả nước, Bộ Xây dựng không đưa mỏ Caolin Phương Viên vào trong quy hoạch chung của cả nước.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về quy hoạch và cấp phép khai thác mỏ Caolin Phương Viên, xã Phương Viên, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ.

 


Nơi nhận;

- Như trên;
- UBND tỉnh Phú Thọ;
- Lưu VP, VLXD. Lg 5

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ VẬT LIỆU XÂY DỰNG
Nguyễn Quang Cung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 13/BXD-VLXD về việc quy hoạch khai thác quặng Caolin tại Phương Viên, huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35