Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1289/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1289/TTg-KTN
V/v triển khai và cấp Chứng nhận đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 3774/BKH-TĐ&GSĐT ngày 27 tháng 5 năm 2008), Ngân hàng Phát triển Việt Nam (các văn bản số 1951/NHPT-TĐ ngày 02 tháng 6 năm 2008 và số 2418b/NHPT-VP ngày 08 tháng 7 năm 2008), Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 5528/BGTVT-KHĐT ngày 24 tháng 7 năm 2008); căn cứ kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 06 tháng 8 năm 2008 về việc triển khai và cấp Chứng nhận đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ thông qua chủ trương đầu tư tại văn bản số 1393/CP-CN ngày 24 tháng 9 năm 2004 và cho phép thực hiện một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án là đúng thẩm quyền.

Đây là Dự án sử dụng vốn Nhà nước nhỏ hơn 30% tổng mức đầu tư và Doanh nghiệp dự án không phải là doanh nghiệp Nhà nước. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Doanh nghiệp Dự án triển khai theo đúng quy định hiện hành về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT.

2. Cho phép Bộ Giao thông vận tải ký hợp đồng với thời gian BOT tạm xác định. Trên cơ sở Hợp đồng BOT được ký, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Chứng nhận đầu tư dự án theo quy định.

3. Về nguyên tắc, đồng ý chỉ định thầu thi công xây lắp cho gói thầu đầu tiên. Doanh nghiệp Dự án thực hiện chỉ định thầu theo đúng quy định; quyết định tỷ lệ tiết kiệm trong việc chỉ định thầu.

4. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương chỉ đạo thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và có biện pháp bảo đảm trật tự, an ninh khu vực Dự án trong quá trình thi công.

5. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung, sửa đổi một số quy định của Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2007 về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, ĐP, KGVX, TH, KNTN, QHQT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1289/TTg-KTN ngày 08/08/2008 về việc triển khai và cấp Chứng nhận đầu tư Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.233

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.185