Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1287/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 29/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1287/VPCP-QHQT
V/v chuẩn bị các dự án yêu cầu sử dụng tín dụng của Nhật Bản.

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

Xét báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 912/BKH-KTĐN ngày 13 tháng 02 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Bộ và địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị các dự án làm căn cứ đề nghị Chính phủ Nhật Bản cam kết tín dụng ưu đãi trong các tài khóa tới.

2. Bộ Giao thông vận tải sắp xếp thứ tự ưu tiên các đoạn đường trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam, chuẩn bị phương án tài chính làm căn cứ yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cam kết vốn đợt 2 tài khóa 2008.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ chuẩn bị danh mục các dự án ưu tiên phát triển hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc để yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cam kết vốn đợt 2 tài khóa 2008.

4. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị liên quan hoàn tất các thủ tục đầu tư cho các tuyến đường tàu điện ngầm số 2 và 3 làm căn cứ yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cam kết vốn trong đợt 2 tài khóa 2008 và các tài khóa tiếp theo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, PTT Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, Vụ TH, Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (2). 12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1287/VPCP-QHQT ngày 29/02/2008 về việc chuẩn bị các dự án yêu cầu sử dụng tín dụng của Nhật Bản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.025

DMCA.com Protection Status
IP: 18.205.26.39
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!