Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1287/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài xây dựng nhà máy xi măng Tây Ninh

Số hiệu: 1287/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 07/04/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1287/TCT-DNNN
V/v: Thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần xi măng FICO Tây Ninh

 

Trả lời công văn số 131/TAFICO-TCKT ngày 6/3/2006 của Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh về thuế nhà thầu nước ngoài xây dựng nhà máy xi măng Tây Ninh; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh, Công ty là chủ đầu tư của dự án xây dựng nhà máy xi măng tại Tây Ninh, ký hợp đồng xây dựng nhà máy với nhà thầu nước ngoài thì nhà thầu nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam.

Theo quy định tại Điểm 4, Mục II, phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT thì: "Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp" không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Điểm 1.1, Mục II, Phần B, Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: "Riêng doanh thu chịu thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện các hợp đồng dịch vụ, xây dựng, lắp đặt cùng với việc cung cấp máy móc, thiết bị, vật tư được trừ giá trị máy móc, thiết bị, vật tư dưới đây khi xác định doanh thu tính thuế GTGT: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của bên Việt Nam là doanh nghiệp".

Như vậy, nhà thầu nước ngoài, nhà thầu phụ nước ngoài khi xây dựng nhà máy xi măng Tây Ninh cho Công ty, thực hiện chế độ kế toán Việt Nam hoặc không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam, có nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ, vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho Công ty sẽ được trừ khi xác định doanh thu tính thuế GTGT.

Về các dịch vụ: Giám sát và hướng dẫn, trợ giúp kỹ thuật, quản lý thực hiện hợp đồng, dịch vụ kỹ thuật thực hiện hợp đồng của nhà thầu nước ngoài, mức thuế suất thuế GTGT áp dụng là 10% (Điểm 3.27, Mục II, phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên).

Đối với dịch vụ đào tạo trong và ngoài nước của nhà thầu: Theo quy định tại Điểm 11, Mục II, Phần A, Thông tư số 120/2003/TT-BTC thì: Dạy học, dạy nghề nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp cho mỗi người không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần xi măng Fico Tây Ninh biết và liên hệ với cơ quan thuế địa phương hướng dẫn nhà thầu thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Tây Ninh;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1287/TCT-DNNN của Tổng cục Thuế về việc thuế nhà thầu nước ngoài xây dựng nhà máy xi măng Tây Ninh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.815
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.22.210