Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 128/BXD-KHTC điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà học 13 tầng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 128/BXD-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 22/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 128/BXD-KHTC
V/v điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án ĐTXD Nhà học 13 tầng của Trường ĐHKT HN

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 01/TTr-ĐHKT-QTTB ngày 04/01/2010 của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc xin điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà học 13 tầng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh hạng mục “Thiết bị điều hòa không khí” thuộc phần chi phí Thiết bị trong tổng mức đầu tư của dự án đã được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1001/QĐ-BXD ngày 12/10/2009 thành hạng mục “Trạm biến áp 1000KVA” như đề xuất của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tại Tờ trình nói trên. Việc điều chỉnh không được làm thay đổi tổng mức đầu tư đã được duyệt của dự án.

2. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội cần khẩn trương triển khai các công việc tiếp theo, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả, chất lượng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KHTC A(04).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 128/BXD-KHTC điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Nhà học 13 tầng của Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.149
DMCA.com Protection Status

IP: 18.215.159.156