Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1261/TTg-KTN về việc chỉ định thầu thực hiện các dự án cấp bách của tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1261/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 28/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 1261/TTg-KTN
V/v chỉ định thầu thực hiện các dự án cấp bách của tỉnh Hà Nam

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tại công văn số 806/UBND-GTXD ngày 18 tháng 6 năm 2009, ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4808/BKH-QLĐT ngày 02 tháng 7 năm 2009 về việc chỉ định thầu các dự án cấp bách của tỉnh Hà Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với  Dự án đường giao thông khu Trung tâm di tích lịch sử văn hóa tâm linh Đền Trần Thương, huyện Lý Nhân và Dự án Phục dựng tháp Sùng Thiện Diên Linh – chùa Long Đọi Sơn, huyện Duy Tiên.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam lựa chọn các gói thầu đáp ứng các tiêu chí chỉ định thầu theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo thực hiện việc chỉ định thầu theo đúng trình tự chỉ định thầu, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng, hiệu quả.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg CP;
- Các Bộ: TC, VHTT& DL;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH;
- Lưu: VT, KTN (b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Hoàng Trung Hải    

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1261/TTg-KTN về việc chỉ định thầu thực hiện các dự án cấp bách của tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


992

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78