Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 123/TTg-CN phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 123/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 22/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/TTg-CN
V/v phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại tờ trình số 8236/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006 về việc đề nghị phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận các nội dung cơ bản Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu do Bộ Giao thông vận tải trình tại văn bản số 8236/BGTVT-KHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2006. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm quyết định đầu tư Dự án trên theo các quy định hiện hành.

2. Về nguồn vốn thực hiện Dự án: giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu, tìm nguồn vốn khả thi cho Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Nông nghiệp & PTNT, Thủy sản;
- UBND thành phố Cần Thơ;
- UBND các tỉnh ĐBSCL;
- Cục Hàng hải VN;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, TH, QHQT, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, CN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 123/TTg-CN phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.190
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15