Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1225/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch đầu tư năm 1996

Số hiệu: 1225/TC-ĐTPT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Lê Thị Băng Tâm
Ngày ban hành: 17/04/1996 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1225/TC-ĐTPT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 1996

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1225 TC/ĐTPT NGÀY 17 THÁNG 4 NĂM 1996 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 1996

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

 

Triển khai Quyết định số 863/TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1996 và Quyết định số 34 BKH/TH ngày 31/12/1995 của Bộ trưởng Bộ kế hoạch và đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 1996; Bộ Tài chính đã tổ chức làm việc với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về phân khai kế hoạch đầu tư năm 1996 và đã chuẩn bị nguồn vốn sẵn sàng để cấp phát cho các dự án, công trình được bố trí vào kế hoạch đầu tư năm 1996. Song đến nay việc cấp phát vốn đầu tư năm 1996 vẫn chưa thực hiện được vì các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa phân khai chi tiết kế hoạch khối lượng đối với các dự án nhóm A-B và chưa phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị đối với dự án nhóm C.

Để có căn cứ cấp phát vốn đầu tư năm 1996 ngay từ những tháng đầu năm và xử lý dứt điểm khối lượng hoàn thành trong kế hoạch đầu tư năm 1995 theo đúng tinh thần Nghị quyết của Quốc hội và công văn số 63-KHTH ngày 22/3/1996 của Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay một số việc sau đây:

1/ Chỉ đạo các chủ đầu tư khẩn trương làm việc với hệ thống Tổng cục Đầu tư phát triển để thanh toán dứt điểm khối lượng hoàn thành trong kế hoạch đầu tư năm 1995 trước ngày 30/6/1996 cho các đối tượng sau:

+ Khối lượng XDCB thực hiện đến 31/12/1995 nhưng trong phạm vi mức vốn ghi kế hoạch năm 1995.

+ Khối lượng XDCB đã ghi trong kế hoạch năm 1995 được Thủ tướng Chính phủ cho phép kéo dài thực hiện vốn năm 1995 sang năm 1996.

+ Một số dự án hoàn thành trong năm 1995 có khối lượng XDCB thực hiện vượt mức vốn ghi kế hoạch năm 1995 nhưng không vượt tổng dự toán được duyệt. Đối với những dự án này đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố báo cáo cho Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất là ngày 25/4/1996 để tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

+ Các trường hợp khác, được xử lý theo đúng quy định tại Quyết định số 862-TTg ngày 30/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ.

2/ Khẩn trương phân khai chi tiết kế hoạch khối lượng đối với các dự án nhóm A-B, phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị đối với các dự án nhóm C gửi đến Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư phát triển) để thông báo kế hoạch cấp phát vốn đầu tư theo đúng thời hạn quy định tại công văn số 253 - TC/ĐTPT ngày 23/1/1996 của Bộ Tài chính, tổ chức thi công và cấp vốn thanh toán.

3/ Chỉ đạo các chủ đầu tư nhanh chóng hoàn tất các hồ sơ thủ tục về đầu tư xây dựng theo quy định tại Nghị định số 177-CP ngày 20/10/1994 của Chính phủ; thực hiện đấu thầu đối với các dự án khởi công mới trong năm 1996.

4/ Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư phát triển) thực hiện ưu tiên cấp vốn cho các dự án quan trọng, mục tiêu then chốt, bức bách của nền kinh tế như đê điều, thuỷ lợi, đảm bảo giao thông, y tế, VHXH, vùng sâu, vùng xa...

Đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính (Tổng cục Đầu tư phát triển) để thực hiện tốt kế hoạch đầu tư năm 1996.

 

Lê Thị Băng Tâm

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1225/TC-ĐTPT của Bộ Tài chính về việc triển khai kế hoạch đầu tư năm 1996

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.919
DMCA.com Protection Status